Om sejlerskolen

Lær at sejle i Sejlklubben Sundet

 

Sundet´s Sejleruddannelse varer 2 år og fordeler sig således:

 

1. semester:
Marts-april

Kursus

Introduktion til sejlerskolen, klubben og grundlæggende tovværk
Marts-april

Praktiske gøremål

Deltagelse i klargøring, søsætning og mastning
Maj-september

1. års sejlads

Logbog (pensum for sejlads) udleveres til fællesskue

Natsejlads (obligatorisk)

Diverse sejladser

Juli

Sommertogt

4 uger (Ikke obligatorisk)
September-oktober

Indstilling til 2. år

Tovværksprøve og indstilling til 2. år
Oktober

Ekstra sejlads

Mulighed for ekstra sejlads og ny vurdering om indstilling til 2. år

 

2. semester:
November-marts

Kursus

‘Navigation og grundlæggende sømandskab’

•Pensum til duelighedsprøven i navigation

Oktober-april

Praktiske gøremål

Deltagelse i bådklargøring og -vedligeholdelse

og/eller deltagelse i klubbens øvrige udvalgsarbejde

November-marts

Tema-aftner

Deltagelse på udvalgte aftener med elever på 4. semesters ”Udvidet sømandsskab” – fx ”Årets havarier og hændelser’ og ”Sejlads ind og ud af havn”
Marts

Prøve

Prøve i ‘Navigation og grundlæggende sømandskab’

 

3. semester:
April

Fællesskue

•Søfartsstyrelsens krav til duelighedsprøven gennemgås for lærere og elever

•Klubbens krav om rutinebaseret sejlads for at erhverve Førerbevis præsenteres

Maj-september

2. års sejlads

•Logbog (pensum for sejlads) udleveres til fællesskue

•Natsejlads (obligatorisk)

•Diverse sejladser

Juli

Sommertogt

4 uger på vandet – du bestemmer selv hvor mange uger, du er med
August/september

Kursus

‘Brand, motor og sejlads med påhængsmotor’
Oktober

Prøve

Prøve i

•‘Praktisk sejlads’

•‘Motorkundskab’

Oktober

Ekstra sejlads og re-eksamen

Mulighed for ekstra sejlads og re-eksamen

 

4. semester:
November-marts

Kursus

”Udvidet sømandskab” – fx udvidet tovværk, fortøjning, ankring, grundstødning, nødreparationer, vejr-forhold, ansvar som skipper, sejladsplanlægning, brug af elektronisk søkort
November-april

Praktiske gøremål

Afmastning, landsætning, oprydning i både og skure, klargøring af både mm.
Marts

Prøve

Skriftlig og mundtlig prøve i ‘Udvidet sømandskab’
April

Re-eksamen

Mulighed for re-eksamen

 

 

Undervisningsmateriale

Tovværksdokument

Sundets sejlermappe

8 tals manøvre

Bomningsmanøvre

Meteorologi foredrag

 

Tilmelding til sejleruddannelsen sker ved henvendelse til skoleudvalget i kontortiden
onsdage kl. 18.00 til 19.00 i klubhuset. Evt. telefonisk i samme tidsrum.

 

Kontakt
Onsdag kl. 18-19
Kontoret i klubhuset
Telefon: 39 29 61 28
Email: skoleudvalg@sundet.dk

Sejlerskolens Facebookgruppe: Klik her
Sejlerskolens sommertogt: Klik her