Backup-kap-2018

Genvej til tilmelding til Kapsejladsskole 2018
Kapsejlads
Kapsejlads er fyldt med udfordringer. Du skal komme først. Du skal håndtere båden i den intensitet, som fylder en kapsejlads. Du skal derfor være sikker og hurtig på manøvrerne, få båden til at sejle hurtigt og få styr på banen, vinden, strømmen, søen og hvor konkurrenterne er henne.
Kapsejlads har sine egne regler, herunder vigeregler, der skal læres. Kapsejlads er også en holdsport, hvor man skal samarbejde og kommunikere effektivt om at vinde.
Det får du mulighed for at lære på kapsejladsskolen. På kapsejladsskolen introduceres du til grundelementerne i kapsejlads. Du får ikke kun opøvet evne til kapsejlads. Du får også skærpet dine kundskaber til almindelig sejlads.
Kapsejladsskolen har fokus på andre færdigheder end sejlerskolen til førerbevis. Det indebærer derfor også andre krav til dig. Det er en holdsport. På båden er du et hold sammen med de andre. Det er derfor vigtigt med et stabilt fremmøde fra alle, der er med. Det er også en sejlads med intensitet, der kræver fokusering og engagement.
Der er to undervisnings- og træningsniveauer. KAP1, KAP2/3.

Hvad er Kapskolen?
Kapskolen er Svanemølleklubbernes fælles undervisning og træningstilbud i kapsejlads.
Kapskolen har hjemme i KAS, men har lærere og deltagere fra KAS, Frem, KvS og Sundet. Som regel møder hver klub med egne lærere.

Der sejles i spækhuggere
Da der i undervisningen og træningen indgår kapsejlads mellem bådene, er det vigtigt, at det foregår i samme type. Det giver mulighed for umiddelbart at sammenligne med de andre hold.
Svanemøllen har Danmarks største samlede felt af spækhuggere, som har deres egen bane til sæsonens onsdagsmatcher med omkring 30 tilmeldte. Svanemølleklubberne råder over 10 spækhuggere. Spækhuggere er klassebåde godkendt af Dansk Sejlunion og med målebrev. Når du deltager i kapskolen i spækhuggere, bliver du derfor en del af kapsejladsmiljøet i Svanemøllekredsen.

Tilmelding til Kapskolen
Der er tilmelding til kapskolen hvert forår. Hvis du er i tvivl, om det er noget for dig, er du velkommen til at prøve en måned. Hvis du så beslutter dig for at deltage, regner vi med, at du kommitter dig og er fuldt ud med, sådan at de hold, der dannes kan fungere optimalt.

Hvad skal jeg kunne for at gå på Kapskolen?
Kapskolen er åben for alle med duelighedsbevis eller tilsvarende færdigheder, og som:
* Er fortrolig med sejladsmæssige grundbegreber
* Vi skal kunne tale sammen om, hvordan båden sejles. Vi forventer, at du kender bl.a. bidevind, agten for tværs, plat læns, luv, læ, styrbord, bagbord og hurtigt kan blive fortrolig med bådens udstyr. Man kan godt være lidt rusten ved sæsonstart, men vi regner med, at du hurtigt samler det op. Hver båd skal mindst have en, der har førerbevis.
* Kan manøvrere båden forsvarligt i havn og på vandet
* Du er på vandet det meste af en kapsejlads aften, og du skal kunne tage ansvar for bådens sejlads.  Du skal derfor kunne manøvrere båden frem og tilbage til havnen på normal sømandsmæssig vis og som skipper. På kapskolen får du mulighed for at øve det specielle som kapsejlads kræver, og også her er det vigtigt, at du kan tage ansvar for bådens sejlads.
* Kan være en del af et hold
* Vi regner med dig, når du er på holdet, så din kapsejlads-aften er reserveret i kalenderen, samt at det har en høj prioritet at møde til tiden. Hvis du bliver forhindret (af sygdom, overarbejde el. lign.), forventer vi, at du melder afbud i tide.

Kap 1
Målet med kap 1 er, at du får den første forståelse af kapsejladsbanen: hvordan man kommer til start, sejler med spiler, lidt om sejl trim og de mest elementære kapsejladsregler.
Den første måned er holdene foreløbige, derefter bliver I delt op, så holdene kan fungere optimalt til både undervisning og træning. Du kan derfor ikke på forhånd regne med at skulle sejle med nogle bestemte personer.
Vi starter sæsonen med at lære spækhuggeren at kende, sætter spiler og gennemgår basismanøvrerne. Vi afsætter en søndag i maj til at komme rigtig godt i gang. Derefter forløber en sejladsaften normalt således:
17.30                                Tilrigning af båden
18.00                                Teori i KAS’s klubhus
19.00 – solnedgang        Kapsejladsøvelser på vandet
Derefter                           Afrigning
Opsamling på aftenen i Sundets klubhus over en øl eller kop te.
Undervisningen ligger om mandagen. Om efteråret springer vi teorien over.
Ved slutningen af sæsonen får du din træners anbefaling til hvordan du bedst kommer videre.

Kap 2/3
Tidligere deltagelse på Kap-1 eller tilsvarende erfaring forventes.
Undervisningen vil fokusere på kapsejladstaktik, starter og trim men med den væsentlige forskel at du nu mere selvstændigt skal håndtere situationerne.
Undervisningen ligger om onsdagen.
Målet for Kap 2/3 er, at du bliver fortrolig med kapsejlads under realistiske forhold og specielt bliver fortrolig med at håndtere båden under de pressede situationer.
For at deltage i Kap 2/3 skal holdet hurtigt opnå færdigheder i at sejle forsvarligt i et kapsejladsfelt, dvs. du skal kende kapsejladsreglerne og kunne manøvrere båden sikkert – også med spiler. Det er muligt at få en lærer med nogle af onsdagene. Det skal imidlertid aftales særskilt.
Man deltager normalt med 3 ombord. Hvis der er flere på et hold, aftaler man normalt, at skiftes til at stå over.
Kap 2/3 holdene deltager i spækhuggernes onsdagsmatch på bane 2.  Du kan læse mere om onsdagsmatchen på Svanemøllekredsens hjemmeside: klik her
Obs.: Du skal ikke tilmelde dig på Kredsens hjemmeside når du skal deltage på Kap-skolen.
Bemærk at starttidspunktet ændres over sæsonen (tidligere og tidligere).
Dommertjansen går på skift mellem de tilmeldte både, der er ca. 1½ år mellem hver gang. Det er Kap 2/3-besætningen, der tager dommertjansen, når båden har den.

Der er ikke længere mulighed for at tilmelde sig til 2017 sæsonen.

Andre aktiviteter
Som deltager på kapsejladsskolen er du selvfølgelig velkommen til at deltage i sejlerskolens andre arrangementer og ture. Læs om disse her: Sejladser