Undervisningsmaterialer

Her kan du læse og hente de undervisningsmaterialer, som hører til sejlerskoleuddannelsen:

sejlermappen – Sejlerskolens “Bibel”. Her kan du læse alt om sejlads, bådene, manøvrer, førerprøven m.m.

Intro til Sejlerskolen

Knob og stik

Sejlklubben Sundet og Havnen

Logbog med 1 side pr. ark

Mand-overbord. 8-tals manøvre
Mand-overbord. Cirkelmanøvre

Meteorologiforedrag

Test din duelighedsviden

Navigation & sømandsskab

Motorlære-teori

Brandkursus-teori

Materialer til 4. semester (2017 versionerne)

# Dato Lektion 1
kl 17:30 – 19:00
Lektion 2
kl 19:15 – 20:45
1 24.10.2018 Årets havarier – hvad kan vi lære Årets havarier – hvad kan vi lære
2 31.10.2018 Motor Brandteori
3 07.11.2018 Meteorologi met_foredrag_2018 Vejrmelding Præsentation
4 14.11.2018 El – installationer og batterier Udvidet sømandskab – El installationer og batterier 2018-19 Elektroniske søkort (Praktisk GPS) Udvidet sømandskab – Elektroniske søkort og navigation 2018-2019
5 21.11.2018 Sejlads ud og ind af havn – også for motor  Præsentation Bådhåndtering – fortøjning, anker, grundstødning, slæbning Udvidet sømandskab – Bådhåndtering