Undervisningsmaterialer

Her kan du læse og hente de undervisningsmaterialer, som hører til sejlerskoleuddannelsen:

sejlermappen – Sejlerskolens “Bibel”. Her kan du læse alt om sejlads, bådene, manøvrer, førerprøven m.m.

Intro til Sejlerskolen

Tovværk 2019

Sejlklubben Sundet og Havnen

Logbog 2019

Mand-overbord. 8-tals manøvre
Mand-overbord. Cirkelmanøvre

Meteorologiforedrag

Test din duelighedsviden

Navigation & sømandsskab

Motorlære-teori

Brandkursus-teori

Materialer til 4. semester (2017 versionerne)

# Dato Lektion 1
kl 17:30 – 19:00
Lektion 2
kl 19:15 – 20:45
1 ?.2019 Årets havarier – hvad kan vi lære Årets havarier – hvad kan vi lære
2 ?.2019 Motor Brandteori
3 ?2019 Meteorologi met_foredrag_2018 Vejrmelding Præsentation
4 ?.2019 El – installationer og batterier Udvidet sømandskab – El installationer og batterier 2018-19 Elektroniske søkort (Praktisk GPS) Udvidet sømandskab – Elektroniske søkort og navigation 2018-2019
5 ?.2019 Sejlads ud og ind af havn – også for motor  Præsentation Bådhåndtering – fortøjning, anker, grundstødning, slæbning Udvidet sømandskab – Bådhåndtering