Tilmeldte til sommertogt – med bindende tilmelding

Tilmeldte deltagere til sejlklubbens både

Navn Sejlerstatus Antal
uger
Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31
${navn} ${sejlerstatus} ${antaluger} ${uge28} ${uge29} ${uge30} ${uge31}
nn ${sejlerstatus} ${antaluger} ${uge28} ${uge29} ${uge30} ${uge31}

Der er nu tilmeldt  0  personer til sejlklubbens både.
De tilmeldte optager i alt  0  pladser i sejlklubbens både.

Det optimale besætningstørrelse i en gaffelrigger er 5 personer og der kan på et togt maksimalt være 6 personer i en båd. Da vi sejler med 2 gaffelriggere er der derfor hver uge plads til 10-12 personer og for alle 4 uger er der 40-48 pladser.

Tilmeldte deltagere i private både

Navn Sejlerstatus Antal
uger
Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31
${navn} ${sejlerstatus} ${antaluger} ${uge28} ${uge29} ${uge30} ${uge31}
nn ${sejlerstatus} ${antaluger} ${uge28} ${uge29} ${uge30} ${uge31}

Der er nu tilmeldt  0  personer i private både.
De tilmeldte i private både optager i alt  0  pladser i de private både