4. semesters undervisning i udvidet sømandskab

Dette kursus henvender sig til elever, der har bestået den praktiske prøve til dueligheds- og førerbevis..

Kurset er obligatorisk for at blive fører. Det afsluttes med en skriftlig prøve, samt en mundtlig overhøring.

I dette kursusforløb sammenkædes det du har lært i bådvedligehold, praktisk sejlads og kursus i navigation- og grundlæggende sømandskab. Det overordnede tema er skipperrollen, og under dette tema behandles forskellige emner såsom havarier, sejltrim, sejladsplanlægning, førstehjælp m.m.

Kurset starter midt i november og afsluttes i begyndelsen af marts. Der vil være et kursus med start kl. 18:00 og et andet med start kl. 20:00. Du skal her vælge et af de to tidspunkter.

Dato Emne/modul
Årets havarier – hvad kan vi lære
El – installationer og batterier
Præsentation
Tovværk
Planlægninig af vinter båd-vedlighold – Praktiske opgaver (Nødreparationer, materialer)
Meteorologi
Præsentation
Vejrmelding
Præsentation
Ansvar og opgaver som skipper
Præsentation
17.01.2018 Sejlads ud og ind af havn – også for motor
Præsentation
24.01.2018 Sejladsplanlægning
Præsentation
31.01.2018 Sikkerhed på tur
07.02.2018 Trim til tursejlads – sejlads i  hårdt vejr
Præsentation
14.02.2018 Bådhåndtering – fortøjning, anker, grundstødning, slæbning
Præsentation
21.02.2018 Elektroniske søkort (Praktisk GPS)
Præsentation
24.02.2018 1. hjælps kursus
25.02.2018 1. hjælps kursus
28.02.2018 Reserve
03.03.2018 1. hjælps kursus
04.03.2018 1. hjælps kursus
Marts – skriftlig eksamen
N.B.:
1) Datoer er faste. Moduler kan blive flyttet rundt
2) Den 28.02.2018 bliver aktuel såfremt planlægning af moduler ikke går op

 

Lukket for tilmelding 2017/2018