Tur og Trim

Tur & Trim

Tur & Trim er et nyt undervisningstilbud, der erstatter rutinesejlads. Tur & Trim er en fast ugentlig sejladsaften  (tirsdag) med instruktør i spækhugger og fokuserer på spilersejlads, trim og styring.

Tur & Trim er for nye førere, der ønsker at øve bådhåndtering i spækhugger til brug for tursejlads og eventuel senere deltagelse på Kap 1.

Deltagere på Tur & Trim skal deltage i klargøring, vedligehold og afrigning af spækhuggerne efter anvisning af spækhuggernes bådchefer

Medlemmer, der ikke har deltaget i forårsklargøringen min. 3 hele dage, kan ikke deltage.

 
Tilmelding 2019 lukket