Kapsejladsskole

Kapskolen

Kapskolen er en del af Sejlklubbens Sundets sejladstilbud og består af Kap 1 (mandage) med instruktører fra klubben og Kap 3 (deltagelse i onsdagsmatchen) uden instruktør.

Deltagelse i klargøring: 

Deltagere på Kap 3 er tovholdere på klargøring, vedligehold og afrigning af spækhuggerne. Hver besætning skal udpege en bådchef, der er kontaktperson for fejl og mangler på båden og som koordinerer nødvendig udbedring. Sejlerskolens øvrige elever, herunder Kap 1 og Tur & Trim skal deltage i opgaverne efter anvisning af bådcheferne.

Hvis du vil sejle kap 1 eller 3 skal du afsætte tid til at deltage i klargøring i weekenderne fra slutningen af marts til slutningen af april, så alle tre både er klar til sejlads, når sæsonen starter den første uge i maj.

Deltagere på Kap 1 og 3

Kap 1 er for Sundets medlemmer med førerprøve, der har lyst til at lære at sejle kapsejlads. Undervisningen er lagt an på, at I kan sejle båden forsvarligt og har lyst til at dyrke en konkurrerende holdsport.
Kap 1 foregår sammen med de andre Svanemølleklubbernes fælles træningstilbud i kapsejlads. Sundets tre spækhuggere har plads til 4 elever og en instruktør i hver og foregår mandage kl. 17.30 til solnedgang i maj, juni, august og september.

Eftersom interessen for Kap 1 er stor og sejlads er en holdsport, har skoleudvalget besluttet følgende vedr. tilmelding:

Hvis der er mere end 12, der tilmelder sig, bliver der prioriteret iht. følgende

  1. aktive bådchefer, instruktører, skoleudvalgsmedlemmer og lignende
  2. nyudklækkede førere
  3. andre interesserede
  4. gengangere

Hvis der skal prioriteres mellem flere med samme baggrund jf. ovenstående, går pladsen til den/dem, der har været mest aktive ved klargøring.

Dem, der ikke får plads, kan komme på venteliste. Hvis dem, der har plads, melder afbud til mere end 2 aftener i forårssæsonen eller udebliver uden afbud til instruktøren, overgår pladsen til næste på ventelisten.

Introaften/sæsonstart til kap 1, 2019: Der holdes introaften hos KAS en af de sidste mandage i april.

Kap 3 er for Sundets medlemmer med førerprøve, der vil sejle med i Svanemøllens onsdagsmatch for spækhuggere (bane 2) i en skolebåd. Kendskab til kapsejladsreglerne er nødvendigt.
Man kan læse nærmere om onsdagsmatchen på
www.svanemøllekredsen.dk. Den afholdes onsdage i maj, juni, august og september med varierende starttidspunkter. Der er dommerjolle tilknyttet banen og dens bemanding går på omgang mellem de deltagende både. Når det er skolebådens tur, er det dens besætning, der har dommertjansen.

Besætningen på en spækhugger er normalt 3. Man kan godt ønske at blive sat sammen som hold, men man kan også tilmelde sig individuelt og bliver så sat på et hold.
Medlemmer, der ikke har deltaget i forårsklargøringen min. 3 hele dage, kan ikke deltage.

Hvis der er mere end 9, der tilmelder sig, bliver der prioriteret iht. følgende:
1) aktive bådchefer, instruktører, skoleudvalgsmedlemmer og lignende
2) kap 1 elever fra det foregående år
3) andre interesserede
Hvis der skal prioriteres mellem flere med samme baggrund jf. ovenstående, går pladsen til den/dem, der har været mest aktive ved klargøring.

Dem, der ikke får plads, kan enten være reserver eller finde gastepladser via “Spækhuggersejlerne i Svanemøllen” på Facebook.

Introaften/sæsonstart til kap 3: Svanemøllekredsen holder en introduktionsaften ca. den sidste onsdag i april, tidspunktet kan findes på svanemøllekredsens hjemmeside. Første sejladsaften i 2019 er d. 1. maj.
Tilmelding 2019 lukket