Kapsejladsskole

 

Kapskolen er en del af Sejlklubbens Sundets sejladstilbud og består af Kap 1 (mandage) med instruktører fra klubben og Kap 3 (deltagelse i onsdagsmatchen) uden instruktør.

Deltagelse i klargøring: Hvis du vil sejle kap 1 eller 3 skal du afsætte tid til at deltage i klargøring i weekenderne fra slutningen af marts til slutningen af april, så alle tre både er klar til sejlads, når sæsonen starter den første uge i maj.

Kap 1 er for Sundets medlemmer med førerprøve, der har lyst til at lære at sejle kapsejlads.
Undervisningen foregår sammen med de andre Svanemølleklubbernes fælles træningstilbud i kapsejlads. Sundets tre spækhuggere har plads til 4 elever og en instruktør i hver og foregår mandage kl. 17.30 til solnedgang i maj, juni, august og september.

Eftersom interessen for Kap 1 er stor og sejlads er en holdsport, har skoleudvalget besluttet følgende vedr. tilmelding:

Hvis der er mere end 12, der tilmelder sig, bliver der prioriteret iht. følgende
1) aktive bådchefer, instruktører, skoleudvalgsmedlemmer og lignende
2) nyudklækkede førere
3) andre interesserede
4) gengangere
Hvis der skal prioriteres mellem flere med samme baggrund jf. ovenstående, går pladsen til den/dem, der har været mest aktive ved klargøring.

Dem, der ikke får plads, kan komme på venteliste. Hvis dem, der har plads, melder afbud til mere end 2 aftener i forårssæsonen eller udebliver uden afbud til instruktøren, overgår pladsen til næste på ventelisten.

Introaften/sæsonstart til kap 1, 2018: Der holdes introaften hos KAS d. 23. april kl. 19-21.30. Første sejladsaften 30. april

Kap 3 er for Sundets medlemmer med førerprøve, der vil sejle med i Svanemøllens onsdagsmatch for spækhuggere (bane 2) i en skolebåd. Kendskab til kapsejladsreglerne er nødvendigt.
Man kan læse nærmere om onsdagsmatchen på
www.svanemøllekredsen.dk. Den afholdes onsdage i maj, juni, august og september med varierende starttidspunkter. Der er dommerjolle tilknyttet banen og dens bemanding går på omgang mellem de deltagende både. Når det er skolebådens tur er det dens besætning, der har dommertjansen.

Besætningen på en spækhugger er normalt 3. Hvis der er mere end 9 tilmeldte til kap 1, sætter skoleudvalget 4 medlemmer på hver båd, der så indbyrdes aftaler, hvordan sejltiden udnyttes bedst. Man kan godt ønske at blive sat sammen som hold, men man kan også tilmelde sig individuelt og bliver så sat på et hold.
Medlemmer, der ikke har deltaget i forårsklargøringen min. 3 hele dage, kan ikke deltage.

Hvis der er mere end 12, der tilmelder sig, bliver der prioriteret iht. følgende:
1) aktive bådchefer, instruktører, skoleudvalgsmedlemmer og lignende
2) kap 1 elever fra det foregående år
3) andre interesserede
Hvis der skal prioriteres mellem flere med samme baggrund jf. ovenstående, går pladsen til den/dem, der har været mest aktive ved klargøring.

Der er ikke en venteliste for kap 3. Dem, der ikke får plads, opfordres til at finde gastepladser via “Spækhuggersejlerne i Svanemøllen” på Facebook.

Introaften/sæsonstart til kap 3: Svanemøllekredsen holder en introduktionsaften ca. den sidste onsdag i april, tidspunktet kan findes på svanemøllekredsens hjemmeside. Første sejladsaften i 2018 er d. 2. maj.