Grundlæggende sømandsskab & navigation

Kursus ligger i 2. semester og henvender sig primært til 1.års elever. 2.års elever, som ikke har gennemgået dette kursus kan naturligvis også tilmelde sig. I den udstrækning, der måtte være plads, kan klubbens øvrige medlemmer optages.
For elever, som ikke er vant til at studere, løber der et kursus over hele 2. semester, hvor tempoet er lidt mere afslappet. For studievante elever anbefaler vi turbokurserne, hvor der afholdes et før jul og et efter jul. Begge typer kurser dækker det samme pensum og de afsluttes med en prøve, der skal bestås for at erhverve dueligheds- og førerbevis. Prøven afholdes i klubregi.
Kurserne gennemgår følgende hovedemner:
– Søvejsregler
– Sejladsplanlægning
– Navigation
– Søsikkerhed
– Beskyttelse af havmiljøet
Undervisningen foregår på hverdagsaftener.  Du finder en detaljeret beskrivelse af kursus samt en liste over bøger og materialer, der skal anskaffes HER.

Lukket for tilmelding