Opgaver i forbindelse med “Frokost på kajen” 1. oktober 2016

Jeg kan hjælpe med forskellige opgaver i forbindelse med prøvedagen d. 1. oktober 2016

Navn*

Medlemsnummer

Kontaktdata
Email *

Telefon

Er du 2. års elev kan du melde dig til:
1) At hjælpe med at klargøre teltet, indkøbe drikkevarer og grillkul og klargøre grillerne før 1. oktober.
HelstMuligKan ikke
2) At tage teltet ned og pakke det for vinteren i containeren. Dette foregår 2. oktober.
HelstMuligKan ikke

Er du 1. års elev kan du melde dig til:
1) Morgenhold: Indkøb, morgenmad mm og kaffe, kage mm. til formiddagseksamener. ca. kl. 06.00 - 10.30
HelstMuligKan ikke
2) Frokosthold: Pyntning af telt, indkøb af mad før 1. oktober, madlavning og grill ca. kl. 10.30 - 15.00
HelstMuligKan ikke
3) Eftermiddagshold: kaffe, kage til eftermiddagseksamener og oprydning efter "frokost på kajen" ca. kl. 13.30 - 18.00
HelstMuligKan ikke
4) Koordinering af opgaverne (2-3 elever)
HelstMuligKan ikke
(Ind imellem disse opgaver går 1.års eleverne til deres prøve i ”knob og stik”.)

Fotografopgaven
Kan du fotografere de nye førere, og kan du tage billeder løbende under arrangementet d. 1. oktober? (Der skal bruges én fotograf)
Det er lige migEn anden gang måske

Oplysninger med *, skal udfyldes.