Sommertogt

Sommertogt 

I juli måned tager Sundets to gaffelriggere igen på sommertogt i fire uger sammen med gaffelriggerne fra KAS og ofte nogle private både. Vi sejler i ugerne 27, 28, 29 og 30 – du kan tilmelde dig en eller flere uger. Hvis ugerne er overtegnede må du regne med kun at kunne sejle én uge. Pladser besættes efter ”først til mølle-princippet”.

Vi sejler nordpå langs den svenske vestkyst og besøger mange af de hyggelige havne. Lige nord for Varberg starter skærgården, hvor du vil opleve den særlige skærgårdsstemning, sejlads mellem skær og øer med tungen lige i munden og fingeren i søkortet.

Første uge slipper du for larmen i Roskilde og kan nyde den svenske vestkyst med nogle gode timer på vandet og vind i håret. Gælder også uge fire (bortset fra Roskilde). Uge to sejles videre så langt vind og vejr tillader, før der vendes. I uge tre går det igen sydpå indtil skiftedagen. Sommertogtet er et fællesskab med sejlads i centrum. Det er ikke en charter-ferie. Vi er fælles om alt – lige fra opvask og rengøring til madlavning, hygge, fest og historier fra De Syv Have. Du vil få mulighed for at sejle i skolens gaffelriggere – gode turbåde, som er udfordrende, lærerige og sjove at sejle i. Og så vækker de beundring, når vi kommer i havn i samlet flok.

Vær opmærksom på, at skiftedag er lørdage kl. 12. Det vil sige, at tilmelder du dig f.eks. uge 28, stiger du faktisk på lørdag i uge 27. Skiftehavnen bliver meldt ud hver torsdag.

Der bliver afholdt et planlægningsmøde i juni (dato kommer – kl. 19.00), hvor der er mødepligt.
På mødet koordineres og fordeles de opgaver, der skal udføres for, at vi og bådene er klar til sommertogtet. Dette er blandt andet: Gennemgang af bådene med småreparationer, sikkerhedsudstyr, elektronik, kabysgrej mm og ikke mindst koordinering af transport til og fra skiftehavnene.
Under sommertogtet er det de enkelte besætningers ansvar, at transporten er planlagt og fungerer.

Transport og overnatning
Transport til og fra skiftehavnene aftales internt blandt besætningerne hver enkelt uge. Som regel er skiftehavnen tilgængelig med offentlig transport, men mange aftaler at køre sammen i bil, som så bliver transport retur for dem, der skal hjem.

Det er muligt at overnatte i telt i de fleste havne – havnefogeden plejer at anvise et område til teltning. Man kan også vælge at sove ombord på gaffelriggerne, hvor man med god vilje kan sove op til seks personer.

Tilmelding og betaling
Pladserne er eftertragtede og fordeles efter først-til-mølle-princippet. Datoen for din tilmelding tæller. Senest 1. maj skal du indbetale 1.000 kr. pr. uge, du tilmelder dig. 1. maj lukker tilmeldingen, tilmeldingen og betalingen er bindende, og pladserne bliver fordelt. Melder du fra inden 1. maj, får du det indbetalte beløb tilbage.

Af de 1.000 kroner går 350 kroner til båden (søkort, køkkengrej mm.), mens 650 kroner dækker en del af udgifterne til mad og havnepenge. Hvad ugen koster, afhænger af jeres forbrug.

Vi kommer forbi og fortæller om sommertogt til 1. års-eleverne på introkursus og til 2. års-eleverne på fællesskue. Og husk, vi er afhængige af hinanden for at få et godt sommertogt.

Bådene bliver sammensat, så der er en erfaren skipper og mindst én fører på hver båd.
Tilmeld dig snarest muligt ved at udfylde nedenstående blanket. Seneste tilmeldingsfrist er 1. maj.
Tilmeldinger modtaget efter 1. maj kommer på en venteliste.
Ved tilmelding skal der betales et á conto beløb på 1000 kr./uge. Tilmeldingen er først gyldig, når betalingen er registreret.
350 kr./uge dækker brugen af bådene. 650 kr. er til fælles forbrug – havnepenge, mad mm. Hver båd fører eget regnskab, og i bestemmer selv, hvilken standard der skal være.
Rejsen til og fra skiftehavnene er en personlig udgift. I kan arrangere fælles transport i private biler, som typisk gør udgiften relativt lav. Erfaringen siger at de fleste også bruger penge på et eller flere restaurationsbesøg. Men dette er selvfølgelig frivilligt.

Praktisk information 

Info ang. tilmelding til sommertogt 2020 følger.