SKK – natsejlads

– Er en natsejlads, hvor der er indlagt en navigationsopgave. Du får sammen med de andre i din besætning og din lærer/fører en opgave til sejladsen om natten.

Sejladsen er både for 1.- og 2.årselever. Man kan også deltage uden at have gået til navigationsundervisning.

Man mødes en fredag 15. september kl. 19.00 for at rigge bådene til.

Kl. 20 er der “skippermøde” i Sejlklubben København i Kalkbrænderihavnen. Her får holdene opgaverne. Når de er løst sejler man ud.

Sejladsen varer som regel til godt over midnat. Når man kommer ind er SKK vært for suppe og en tår at drikke.

Det er Sejlklubben København, der står for sejladsen.

Tilmelding
Du tilmelder dig på følgende link: (Lukket for 2017)