24 timers sejlads

Der er to årlige sejladser, én i foråret og én i efteråret. I 2020 sejles turene henholdsvis den 6. – 7. juni samt den 5. – 6. september.

Starten går typisk en lørdag kl 15, og forinden skal båden rigges til. Der skal sejles mindst 18 timer og maksimalt 24. Overskrider man den maksimale tid, giver det fradrag i point.

Holdet sejler i 24 timer i træk, og skal planlægge at sejle så effektivt som muligt mellem et stort antal fikspunkter, som er givet af sejladsledelsen. Det kræver en god strategi for sejladsen. Prognosen for vind og strøm skal vurderes på forhånd for de 24 timer, så der kan sejles så mange sømil som muligt. Det er en god øvelse i natsejlads og i strategisk sejladsplanlægning.

Som gast eller fører får man en anden oplevelse end ved dagssejladser. Der ligger en personlig opgave i at være fit til at udfylde den tildelte rolle på båden sikkert. Dvs. holde sig tør, varm og mæt samt få hvilet/sovet undervejs.

24 timers sejladserne er blevet afholdt siden 1946, hvor de blev skabt, da man fik de både tilbage, som havde været interneret i Isefjorden under krigen.

I sagens natur er en 24 timers sejlads en meget fin opvarmning, hvis man senere ønsker at deltage i Sjælland rundt, eller blot vil prøve sig selv af på havet i mange timer, inden man forsøger at krydse Stillehavet.

Hvis du ønsker at deltage i sejlerskolens både, skal du IKKE tilmelde dig på arrangørens hjemmeside, men på Sejlerskolens hjemmeside.

Mere information om sejladsen kan findes på hjemmesiden for 24 timers sejladserne HER

Tilmelding
Jeg tilmelder mig hermed til 24 timers sejladsen den 05.- 06. september 2020
Navn*

 
Kontaktdata
Email *

E-mail* (gentag)

Telefon* - helst mobil

Medlemskab og sejlererfaring
Medlemsnummer

Sejlerstatus*

Har du førerbevis og vil/kan være Skipper, så sæt kryds. Gerne flere krydser:
GaffelriggerSpækhuggerJ80er

 
Kommentarer - ønsker (fx om du har aftalt med nogle andre at I ønsker at sejle sammen)

Må dit navn vises i deltagerlisten på denne hjemmeside og på klubbernes hjemmesider*:
Ja - mit navn må visesNej - mit navn må ikke vises


Hvis du bekræfter, at det er ok, at dit navn vises på hjemmesiden, vil dit navn og sejlerstatus indgå i de alment tilgængelige deltagerlister på hjemmesiden. Alle andre data, herunder kontaktdata (adresse, telefon og email) vil ikke blive vist.
Hvis du markerer nej, vil kun din sejlerstatus, og ingen andre oplysninger blive vist.


.