Intro tilmelding 2019

Om intro- knob og stikkurset
I får på kurset en introduktion til klubbens og sejlerskolens faciliteter og aktiviteter, undervisningsforløbet samt grundlæggende sejlteori.
I starter indlæringen af et nyt ”sprog” omkring det at sejle og I lærer de mest basale knob og stik mm, der skal bruges og øves i løbet af den praktiske sejlads.
Der afholdes en prøve i knob og stik til efteråret, samme dag som 2.årseleverne går til deres afsluttende praktiske prøve. Bestået prøve er obligatorisk for at kunne slutte uddannelsen med bevis.
Kurset starter onsdag d. 27. februar og fortsætter hver onsdag til og med d. 10. april. Der oprettes to identiske kurser. Det ene starter kl. 18.00, det andet starter kl. 20.00
Som en del af kurset undervises der yderligere en formiddag eller eftermiddag på en glasfiberbåd, så I får en god forståelse for, hvad det er I skal ud og arbejde med.
Som start på forståelsen af hvad det vil sige at klargøre og vedligeholde en båd er det obligatorisk at deltage en dag med klargøring af vores to J-80ere (skolebåde) og en dag med at sætte mast på/tilrigge bådene.
Dage og tidspunkter for de udendørs aktiviteter aftales en af de første aftener.

 
Tilmelding
Jeg tilmelder mig Intro-, Knob og stik-kurset. (Hvis du ikke er medlem af Sejlklubben Sundet, vil du på første indbetalingskort blive opkrævet 700 kr. i indskud til klubben, 1450 kr. for medlemskab i 2019 og 200 kr. for intro-kurset. I alt 2350 kr. På hjemmesidens forside kan du se hvad de kommende kurser på skolen koster).

Navn*

Tilmelding tidspunkt: sæt ét kryds i hver linie:
Kl. 18:00 HelstMuligtNej
Kl. 20:00 HelstMuligtNej

Kontaktdata
Email *

E-mail* (gentag)

Mobil

 
Kommentarer - spørgsmål - ønsker
Skriv i dette kommentarfelt navnene, hvis du har aftalt med nogen andre at gå på hold sammen. Andre spørgsmål og kommentarer sendes til skoleudvalg@sundet.dk.

Felter med * skal udfyldes.