Indmeldelse i Sejlklubben Sundet og sejlerskolen

Tilmelding: Undervisning i praktisk sejlads 2021 for 1.års-elever.

Læs følgende før du begynder tilmeldingen!
For at tilmelde sig, skal man være medlem af Sejlklubben Sundet.
Du tilmeldes en båd med en fast elevbesætning på en bestemt dag. Til besætningen bliver der tilknyttet en bestemt lærer. Lærerteamet kan dog beslutte at ændre lærerfordelingen og vil løbende i samarbejde med eleverne vurdere om besætningernes sammensætning fungerer socialt og er optimal for indlæringen.
Sejlerskolen anbefaler under alle omstændigheder at du sejler med flere forskellige lærere i løbet af sæsonen. Dette gøres ved at tage afbudspladser i andre besætninger. Du har ret til at sejle så meget som muligt på ledige pladser, når du har betalt skolepengene. Du kan ligeledes selv prøve at arrangere ekstra sejladser ved at finde en fører der vil sejle med på dage/aftener hvor der er ledige både.

Er I nogle, der gerne vil sejle sammen: Koordiner jeres prioritering før tilmelding! Og skriv i kommentarfeltet hvem du gerne vil sejle sammen med. Hver person skal udfylde sin egen tilmelding!
Normalt lader vi ikke ægtefæller/kærester sejle på samme båd. Noter hvis I gerne vil sejle samme dag, eller ikke vil.
Spørgsmål og andre kommentarer sendes til skoleudvalg@sundet.dk

Kommentarfelt

Jeg tilmelder mig hermed 1. års praktisk sejlads.

Navn*

Medlemsnummer

Email *

E-mail* (gentag)

Mobil*:

Erfaring (sæt højst to krydser ved det, som passer bedst om dig): -Jeg har
Aldrig været på en sejlbåd før
Sejlet som gast og ved en lille smule om at trimme sejl ved forskellige vindretninger
Styret en båd under sejl (under kyndig vejledning og ved noget om at trimme sejl)
Sejlet mange gange på sejlbåd og i flere sæsoner
Sejlet jolle tidligere

*Vælg sejldag: Nedenfor prioriterer du fra 1-5 hvilken dag du foretrækker at sejle
Du kan også sidestille dage ved at give dem samme prioritetsnummer:
Mandag: 12345Kan ikke
Tirsdag:  12345Kan ikke
Onsdag:  12345Kan ikke
Torsdag: 12345Kan ikke

Må dit navn vises i deltagerlisten på denne hjemmeside og på klubbernes hjemmesider*:
Ja - mit navn må visesNej - mit navn må ikke vises

Hvis du bekræfter, at dit navn må vises, vil dit navn indgå i de alment tilgængelige deltagerlister på hjemmesiden. Alle andre data, herunder kontaktdata (telefon og email) vil ikke blive vist.

Felter med * skal udfyldes.